Аварский сатирический интернет журнал
Аби

КИДАГО ВЕЛЪУЛЕВГИ ГIАБДАЛ, ЦО-ЦО ГIАГИ ВЕЛЪУЛАРЕВГИ АХIМАКЪ

Бае, БетIергьан, бае!!!
Цо вехьасул букIана гIемераб гIи. Гьезие базе херги лъугIун букIана. ТIаде балеб гIазуги букIана.
Вехь цIакъ рихарав вукIана мадугьалалда. Гьев, тIаде балеб гIазухъ балагьун, рахIат хун вихьараб мехалда, гьай «бадрижан» яхъуна къватIие.
Вехьасул тIубанго рахIат хъвезабизеян, дое-гьание гьесул минаялда цеесанги хьвадулаго гьалъ ахIулеб букIана: «ТIохда гьоло гуро, гьоцIиб лал гуро, бае, БетIергьан, бае!!!»
ЦIияб иномарка-Бигбег
-МухIумае ккараб рагIарабищ?
-РагIичIо. Щиб ккараб?
-Валлагь гьесул приора бигбегалда речIчIун бугин бицанаха.
-ВахI! ГIайибал кинал ?
-Бигбегалда гIайиб букIанин абуна…
ЧIегIераб юмор
ГодекIан къотIун иццухъа ячIуней цо хералда хадурги ралагьун гьенирго гIодорчIун харбида рукIарал цояс цойгидасдехун:
— Гьай Гъатунги исана цIакъго талхун,херлъун йихьула. ГIертIил бакIлъиялъ къулизаюн,нодо гIодоб цвезе дагьаб хутIун буго пакъиралъул.
Гьав цояс: -ГьедингIаги тункун лъикIин гьелъул нодо ракьалда,бахIараб гIумруялъги кеп кьабулей йикIун как-диналдего регIичIин амахвад.
Цойгидас: — Дирни ракI бухIула кинги гъодинал херлъиялъ яхI хварал къуларал руччабазада.
Гьав цояс:- ТалихI бугони, гIемер къулиялъ могIроца рахъги бахъун, рахънисан хьвадизе ккела гьей тIасиялъ…)))

Абундачал рачIана цо пуланас

Чохьодаса арав дибир
Мавлидазул моцIалъ тIатIала цо чанго мавлидги кванан, вилъине кIвеялдаса арав росдал дибир, туртидаги лъун восизе ккун вуго рокъове. ТIокIалъ мавлидалде унарилан, зигардилев дибирги ваччун къотIносан унел гIолохъабазда данде ккун йиго цо херай гIадан. — Мавлидалде ахIизе дибир къваригIун вукIанин, гьесда берго чIвачIищан абун. -Дибирни гьанив туртида вугин амма мавлидалде вилъин цIакъ щакаб бугилан гьазги жаваб кьун буго.
Гьазул харбихъги гIенеккун дибирасги абун буго
— ГIолохъаби, турут кIодода хадуб сверизабеян )))

Абундач бачIана Алиса Алдашевалъ

ХIалимав диванбег
Цеве туснахъалде ккун вукIаравищ мунилан цIехолеб буго диванбегас цIогьорасда. Киданиги ккун вукIинчIилан къварилъанхъдизе лъугьун вуго цIогьор. ГIодуге, бихьинчи,гьаб нухалъ ккезе вугилан ракI-макI гьабун буго диванбегас гьесие.
Такъсирасул мурадал
Цо чиясе чвазе къотIун буго. Диванбегас абун буго гьесда,дуе бокьараб лъабго жо абейилан,гьеб тIубазе бугин мун чIвалелде цебейилан. Гьесги абун буго, цо коньякалъул шишаги кьейин гьекъезе,гIорцIизегIан кваназе жоги бачIинабейин,чIван хадув Путинида аскIовги вукъейилан. Путин жеги хвечIогурийилан абураб мехалъ,гьес абун буго, живги кивениги гIедегIун гьечIилан.
Диваналъул хIукму
Судалъ гIайиб тIад чIезабурасе, гIумроялъго жанив тIамзе тIамихI къотIун буго. Суд гьабизегIан жаниб бараб лъабго моцIги гьелдаго гъорлъе рикIкIине хIукму гьабун буго.
ГIанкI кколеб къагIида
ГIанкI кквезе ккани, щиб гьабизе кколебилан цIехараб мехалъ абун буго, гъотIода нахъги вахчун ламадуралъул гьаракь бахъинабизе кколилан.
Шагьаралда гъадицаги гIурус бицуна
КIиго магIарулав вукIун вуго шагьар тирулев. Цояв тIоцебесеб нухалъ щолев вукIун вуго гьениве. Тира-сверулаго паркалде щварал гьазда гьениб рагIун буго хIанчIил берцинаб «чIи-чIи». Гьадаб хIинчIго щибдаян гьикъун буго тIоцебесеб нухалъ щолес. Гъеду бугилан жаваб кьун буго шагьар бихьарас, жиндаго кинабго жо лъалеблъи бихьизабулеб гIадин. Нилъер доба гъадил додинаб гьаракь букIунарилан абун буго авцояс. Шагьаралда гъудул гIурус мацIалда чIичIидулилан гьесги абун буго.
РекIучI
Цо вас вукIун вуго эбелалъе зигардилев, дун хвезехъин вугин, инехъин вугин эбелилан абун. Расги букIунарин, дир вас, гьедин дагьа-макъаб жоялъул бицинчIого вукIайилан, эбелалъги ракI-макI гьабулеб букIун буго гьесие. Нахъойги гьебго зигарди васасул баккараб мехалъ, дуего бокьараб гьабейилан абун буго эбелалъ.
ГIандисев гьоболлъухъ
ГIандисев ккун вуго цо хьиндалазул росулъе. Гьоболги вукIинчIого, гьев къаси нахъалъагIан хутIун вуго годекIанив. Цо чи вачIун вуго аскIове. Гьес саламги кьун абун буго, дица вачинин мун рокъове, амма дир рокъой хъизанги гьечIин, квенги гьечIин, хинлъиги гьечIин, канлъиги гьечIин, цохIо бусен гурони, дуе кьезе дир щибго жо гьечIин, вилълъа цадахъилан. Рес щибха гIандисесе гьесда цадахъ инчIого, тIокIав гьев рокъове ахIулев чиги гьечIони. Радал рахъараб мехалъ гьезда рагIун буго росулъ цо чи хун вугилан. Жив гъове ине ккеларищхаян абун буго рукъалъул бетIергьанчияс. Дунги вилълъинин дуда цадахъилан, абун буго гIандисесги, гъобасагIаги дагьаб квине жо щвелародаян хьулгун. МагIирокъоре ал щвараб мехалъ, батун буго битIун магIихъаналъ хварасде магIу гьабулеб, гьанже инин мун бецIаб рокъове, къваридаб, квачараб лахIтуялъувейилан. ГIенеккунги чIун гIандисес гьоболасда абун буго, дур гъовегIаги гурищин цосина аз гьагъав чи восизехъин вугевилан.
ЦIогьал гьечIо
Цо гьоболас рукъалъул бетIергьанчиясда гьикъун буго, нужер росулъ цIогьал ругищилан. ЦIогьални гьечIин, амма гIадамаз цо-цо жидецаго бикъун батулилан гьесги жаваб кьун буго.
Почтальон рази гьечIо
Цо чи вукIун вуго чIинкIиллъиялда бугеб маяк цIунарав. Гьесухъе росодаги рекIун вачIун вуго почтальон. Почтальонас разилъи гьечIого абун буго, гьадинаб бакIалдаги вукIун, кагътал хъвачIого чIезе кIоларищила дуда, дагьалъ хутIанила расаги бегун гъанкъизейилан. Гьедин гурого мун чIечIони, дица цо газетги хъвазе бугилан маякалъул чиясги абун буго.
ШагIиразул хIенчей
КIиго цоцазе данде кколарев хъвадарухъан дандчIван вуго гьезул цоясул цIияб тIехьалъул бицунеб бакIалда. ЛъицагIаги дуе аб хъварабилан, гьев жойидего гьавичIого, цIехон буго тIехь хъварасда ав цояс. ЛъицагIаги дуе эб цIаларабилан, асги данде суал кьун буго.
ГIумро халалъичIо
ЧIужуялъ росасда гьикъун буго, гъоб нилъер «Нусго сон гIадамас базе кин рес бугебилан» абулеб тIехь бихьичIищилан. Дур эбелалъ цIализехъинги батун, дица эб бухIанилан абун буго росасги.
Ахириял харбал
Жиндирго рокъой йигей гIаданалда рагIун буго «Нуж гIенеккун руго ахириял харбазухъилан» радиоялдасан абулеб. «ВахI, кингIаги гьай чIужуялда лъараб дун гIенеккун йикIинилан» гIажаиблъи гьабун буго алъги.
Развод
Рос-лъадиялда цIехон буго, нуж ратIалъиялъе гIилла щибилан. Дица асие гьабурабщинаб квен, ас дидаго кваназабулеб букIанилан абун буго лъадиялъ.
Нахъисеб къо
Гьекъолдухъанлъи бугила, жакъа гьекъезе бегьулеб жо метералде толареб хасият.
Тохтур
Тохтурас журналалда хъван батанила, дару гьекъараб мехалъ хварасул хIал хисанилан.
Такъсир
Щиб сабаблъунин мун туснахъ гьавуравилан, цоясда цIехараб мехалъ, гьес жаваб кьун буго, якьадалъул магIарзухъа би бачIараб мехалъ, дица гьелъул щекъер дугъдазабун бухьун букIанилан абун.
ЦIогьорасул туххал
ЧIванкъотIун гьаб тукен бикъизе кин дуда ракIалде ккарабилан, следователас цIехараб мехалъ, цIогьорас абун буго, гьаб бугин дир минаялде бищун гIагараб тукен, гьаб заманги квешаб бугелъул, рукъги рехун тун, рикIкIаде ине бокьичIинха диеян.
КIухIалав хIажи
ХIежалде аралъуб гIакъуба-къварилъи хIехьезе ккарав цоясда цIехон бугила, кинаб бакIин хIеж батарабилан. Бусурманчи унеб бакI букIун гьечIилан, гьесги жаваб кьун бугила.

Абундачал рачIана МухIамад ГI. МухIамадовас

Аэрофлот
Каспийск-Болъихъ кукурузникалда роржунаго пассажирас пилотасдехун: — Ле шупер ! Аргъвание щолаго гIодобегIан баче цо санагIатаб бакIалда дун гъоркье вахъине вуго.
Пилот: — Гьаа ! Гьедин тIокIалъ гуккиларо нужеца дун. Цебеселъ цо Хунзиясги абуна ГIалагIарталде щолаго гIодобегIан бачеян…Цояв гъоркье кIанцIана,щугояв жаниве кIанцIана белталги гьечIого.
Дарсида
ГIурус мацIалъул дарсида учителас цIалдохъабаздехун: — Лъимал, гьаб гIурус мацI захIматаб мацI буго лъазабизе, гьединлъидал нужеца цIакъ тIадчIчIей гьабизе ккола дарсазда. Мисал. Настия — гьеб буго цо лъикIай ясалъул цIар, ненастия — гьеб буго руччен…
Бихьин дибир
Цо росдал дибирасда гьикъун буго:
— Дуда гьал руччаби щай гьадигIан цIакъ рихарал ругел ? — абун.
— Рихун гьечIо, щай дида гьел тIагIадал рихине кколел..? — абун гьасги жаваб кьун буго.
ГъалбацIги къверкъги
ХIорил рагIалда бегараб, лъукъараб гъалбацIалдехун зигара бан къоркъоца абурабила — Унгоха нилъее, чундузе гьал гIадамил лъималаздасан бугеб къварилъи бихьулищ — ан. Гъалбацалъги абурабила — Мунги чан батани ругъун сахлъичIого хвайги дун, бегаралъуса бахъинчIого — ян.

Абундачал рачIана цо пуланас